Tvořivá dílna

Vyrábíme na Vánoční jarmark

Ve středu 15. listopadu proběhla Tvořivá dílna. Podívejjte se,  jak vznikaly výrobky Vašich dětí na Vánoční jarmark, které se jim velmi povedly.

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

V úterý 21. listopadu jsme se zúčastnili výukového programu "Staré pověsti české". Představení vytvořila skupina historického šermu Pernštejni. Seznámila děti s postavami nejstarší české historie (Praotec Čech, kněžna Libuše a její sestry, Bivoj ...). 

ČERNOKNĚŽNÍK NEČTENÁŘ BYL PORAŽEN!!!!

aneb Slavnostní předání Slabikářů

V úterý 28. 11. jsme přemohly černokněžníka NEČTENÁŘE. Odměnou za splnění jeho náročných úkolů nám byly zbrusu nové Slabikáře a takhle jsme si jejich slavnostní předání užily.

 NAVŠTÍVIL NÁS SV. MIKULÁŠ

5. prosince u nás byla vzácná návštěva. Do naší třídy zavítal sv. Mikuláš i se svým doprovodem. Předvedly jsme mu, jké básničky a písničky jsme se už naučily a za odměnu jsme dostaly pár sladkostí.

Fotografování pro deník Rovnost

15.12.2017

5.12.2017 se děti společně fotografovaly pro deník Rovnost do pravidelného seriálu "Moje první školní tablo". Číslo s fotografií naší třídy vyšlo v novinách dne 13.12.2017.

Návštěva knihovny

8.3.2018

fotografie se připravují
fotografie se připravují
Ve čtvrtek 8. března 2018 jsme se vydali do místní knihovny. Paní knihovnice nás srdečně přivítala a seznámila nás s významem a činností knihovny. Povídali jsme si o knize "Honzíkova cesta" a tuto cestu jsme pomyslně pomocí her prošli.

Beseda se spisovatelem

Kapřík Metlík Nový domov

V úterý 13. března jsme se opět vypravili do místní knihovny, tentokrát na besedu se spisovatelem Janem Opatřilem. Seznámil nás zábavnou formou s knížkami "O kapříku Metlíkovi". Vyprávěl nám o rybích hrdinech svých knih, o ilustracích, i o tom, jak taková kniha vzniká. Rovněž přečetl úryvky z knížky. Někteří žáci si knížku i s věnováním spisovatele koupili. Program se uskutečnil za spolupráce ZŠ s knihovnou.

Čisté zoubky

5.4.2018

Ve čtvrtek 5. dubna přijeli na školu U Floriánka studenti oboru Zubního lékařství MU v Brně s projektem Čisté zoubky. Projekt byl zaměřen na prevenci zubního kazu. Během přednášky se děti dozvěděly základy správné ústní hygieny a další zajímavé informace z oblasti orálního zdraví. Při praktickém nácviku si každé z dětí vyzkoušelo správnou techniku čištění zoubků. Akce byla pro děti zajímavá a přínosná.

Jarní vycházka

9.4.2018

V pondělí 9. dubna jsme se společně s 1. A vydali na jarní vycházku. Za slunečného jarního počasí jsme přibližně o půl deváté vyšli směrem na Ivaň. Protože jsme šli po dosti frekventované silnici, museli jsme dodržovat pravidla silničního provozu a taktéž jsme si na cestu oblékli reflexní vesty. Po několika minutách chůze jsme byli rádi, že jsme již mohli odbočit doprava na polní cestu. Došli jsme do přírodní rezervace Plačkův les. Po svačině v přírodě jsme si vysvětlili, co je to přírodní rezervace, objasnili pojem lužní les a poznávali jsme jarní rostliny, které byly v plném květu. Viděli jsme dymnivky, orsej, plicníky, křivatce a také jsme si přičichli k medvědímu česneku. Šli jsme lesem směrem na Pouzdřany, na krátké zastávce jsme pozorovali obří pupeny jírovce. To už jsme se přiblížili opět k silnici, přešli most přes Říčku-Šatavu a unaveni jsme se vrátili do školy. Na čerstvém vzduchu nám všem vyhládlo, s radostí jsme naše putování zakončili v jídelně na obědě.

Den Země

19.04.2018

Ve čtvrtek proběhl na naší škole další projektový den, tentokrát Den Země. Nejprve jsme si vysvětlili, kdy a proč slavíme tento svátek. Zdůraznili jsme si, že je to mezinárodní svátek životního prostředí. Potom jsme společně popřemýšleli, čím můžeme k ochraně životního prostředí přispět, co je v našich silách. Pak už jsme se rozdělili do čtyř družstev a na třech stanovištích jsme plnili různé úkoly. Nejprve to byla soutěž o ochraně našich živočichů "Zvíře v nouzi". Na dalším stanovišti jsme dostávali úkoly na základě zhlédnutí filmu o ohrožených zvířatech na naší planetě Zemi. Na třetím stanovišti jsme pracovali s textem "Nesahejte na nás!"