Zde najdete aktuální stručný přehled probraného učiva pro chybějící žáky

21.09.2017

Chybějícím žákům přeji brzké uzdravení a jejich rodičům hodně trpělivosti při vypracovávání úkolů5.1.2018

Český jazyk:

Slabikář str. 17 - opakované čtení textu (kytička)

PS ke Slabikáři str. 6  cvičení označené tulipánem a tenisákem, str. 7 - modrý trojúhelník

Písanka 2 str. 11 - celá

Matematika:

Numerace v oboru do 9

učebnice str. 17 dokončení

Prvouka:

Témata: Zima, zimní radovánky, zvířátka v zimě - učebnice str. 35, 36 (vymalovat obrázky)

9.1.2018

Český jazyk:

Slabikář str. 18 - opakované čtení textů,str. 19 - domeček (slabiky), sloupečky se slovy (zelený, žlutý a modrý) , Text č. 4 U tety Iny (kytička), tenisový míček - čtení a vyhledávání stejě napsaných slov (barvy: los - zelená, nos - fialová, lán - hnědá, sůl - červená, les - oranžová, mol - žlutá, pán - modrá tmavá)

PS ke Slabikáři str. 8 cvičení označené perem ( pojmenování obrzků a dopsání první slabiky) a dílek puzzle ( spojování slabik do slov, čtení slov)

Písanka 2 str. 13 - celá, psaní slov opis a přepis

Matematika:

Sčítání  v oboru čísel do 9

učebnice str. 19 - celá (cvičení 6 pouze ústně, cvičení  7  napsat pod příslušná zvířátka čísla 1 - 9 podle zadání. Na otázku v zadání odpovídat celou větou. Příklad: Které zvířátko je 2.? Odpověď: Druhý je medvěd.)


10.1.2018

Český jazyk:

Slabikář str. 19 - opakované čtení textů + dokončení celé strany,

str. 20 - cvičení označené puzzle,  A/N,  psací písmena - dvojice vyhledávání oidle básničky a kroužkování barvami - modrá - n, červená -  j, zelená - l, oranžová - t, hnědá - y, fialová - i; básnička u papouška a čšervená pastelka (skládání slov z písmen v balóncích.

Písanka 2 str. 14 -psaní písmene y (celá strana)

Matematika:

Odčítání v oboru čísel do 9

učebnice str. 20 - celá (cvičení 4 pouze ústně.)

11.1.2017

Český jazyk:

Slabikář str.20 dokončení

PS ke Slabikáři str. 8 - tulipán a tenisák - čtení a vyhledávání slov; str. 9 A/N odpovědi na otázky

Písanka 2 - str. 15- dokončení

Anglický jazyk:

učebnice strana 23 a 25

PS str. 22 - 23

12.1.2018

Český jazyk:

Vyvození písmene V, v - pohádka o písmenku V Jak špaček Véna zlenivěl

Slabikář str. 22 - v básničce vvhledat a vyznačit V, v červená + modrá, obrázek vybarvit a ze slabik pod obrázkem skládat slova (jsou tam slova válí, vana, volá, vítá, visí a Véna); tenisový míček - stejná slova vybarvit stejnou barvou pořadí barev Véna - modrá, Eva - červená, Ivana - oranžová, Olina - fialová; brýle - pod obrázek zaznačit počet slabik viz předchozí písmena). str. 23 - domeček -čtení slabik, sova - rozdělení písmen na slova (jsou to jména dětí Yveta, Véna, Eva, Ivana, Vít, Yvona); modrý trojúhelník - přečíst slova pod obrázky, vybrat tzo, které k obrázku patří a zakroužkovat jej. Pracovní list k písmenku V,v - dopsat tiskací písmena V, obrázky vybarvit.

PS ke Slabikáři str. 9 cvičení označené tužkou, str. 10 -cvičení označené perem

Psaní písmene U; Písanka 2 str. 16 - celá

Matematika:

Odčíátání v oboru čísel do 9

učebnice str. 21 (celá) cvičení 8 pouze ústně, cvičení 5 do sešitu Matematika (modrý s kocourem v botách) přepsat a vypočítat zelený rámeček

Prvouka:

Témata: Opakování tématu Zima, zimní radovánky, zvířátka v zimě - učebnice str. 36 - 37

15.1.2018

Český jazyk:

Slabikář str. 22 -čtení vět ;str. 23 - dokončení

PS ke Slabikáři str. 8 balónek - Text U tety Jany

Písanka 2 str. 17 - celá

Matematika:

Procvičování sčítání a ddčíátání v oboru čísel do 9

učebnice str. 22 - cvičení 1 - 4

16.1.2018

Český jazyk:

Slabikář str. 22, 23 - opakované čtení vět;str. 24 - celá

PS ke Slabikáři str. 10 puzzle

Písanka 2 str. 18 - celá

Matematika:

Procvičování sčítání a ddčíátání v oboru čísel do 9,

Vyvození a psaní číslice 10 a počtu 10, dopočítávání do 10 a rozklad číslice 10

ko: učebnice str. 21/8 pouze zelený rámeček do sešitu Matematika (s kocourem v botách)

učebnice str. 22 - dokončení

učebnice str. 23 (bez cvičení 4)

17.1.2018

Český jazyk:

Slabikář str. 24 - opakované čtení vět;str. 25 - modrý trojúhelník a pero

PS ke Slabikáři str. 10 tulipán (čtení slov po sloupcích), balónek

Písanka 2 str. 19 -1., 3.,5. a7. řádek (zbytek je DÚ)

Matematika:

Numerace do 10

učebnice str. 23 - cvičení 4

učebnice str. 24 (bez cvičení 3 )

18.1.2017

Český jazyk:

Slabikář str.25 dokončení

ísanka 2 - str. 20 (celá)

Anglický jazyk:

opakování slovvní zásoby z 3. lekce

učebnice str. 26

PS str. 24 (pouze 1. cvičení - najít Rodnyho a namalovat co má)


12.1.2018

Český jazyk:

Vyvození písmene Z,z - pohádka o písmenku Z Jak čmelák Zuzák brousil včelám žihadla

Slabikář str. 26 - v básničce vvhledat a vyznačit Z,z červená + modrá, obrázek vybarvit a ze slabik pod obrázkem skládat slova (j

PS ke Slabikáři str. 11 cvičení označené perem

Psaní písmene v; Písanka 2 str. 21 - celá

Matematika:

Sčítání  v oboru čísel do 10

učebnice str. 24/3 a str. 25 (celá)

Prvouka:

Témata: Opakování tématu Zima, zimní radovánky, zvířátka v zimě - kontrolní práce

             Člověk a jeho zdraví - SPOLUŽÁCI  a kamarádi učebnice str. 38

22.1.2018

Český jazyk:

Slabikář str. 27 - celá

PS ke Slabikáři str. 11 cvičení označené puzzle

Písanka 2 str. 22 -1. - 4. řádek

Matematika:

Sčítání v oboru čísel do 10

učebnice str. 26 (celá)

23.1.2018

Český jazyk:

Slabikář  opakované čtení str. 27 + str. 28 - celá

Písanka 2 str. 23 -1. - 4. řádek

Matematika:

Odčítání v oboru čísel do 10

učebnice str. 27 (celá) - cvičení 3 pouze ústně s dopomocí počítadla

24.1.2018

Český jazyk:

Slabikář opakované čtení str. 28 (text Zima)+ str. 29 - celá

Písanka 2 str. 24 (celá)

PS ke Slabikáři str. 11 - dokončení

Matematika:

Slovní úkoly na odčítání v oboru do 10 + opakování + a - v oboru do 10, tvorba příkladů na + a - do 10 učebnice str. 28 (celá) + str. 29/ 1,2; cvičení 5 - ústně s dopomocí počítadla (vypracováno 1. sluníčko)

Pracovní činnosti:

výroba barevné káči z PS do AJ (str. 63)

24.1.2018

Český jazyk:

Slabikář opakované čtení str. 29 (text U tety Oliny)+ str. 30 (puzzle) a 31 - celá

Písanka 2 str. 25 (dokončení)

PS ke Slabikáři str. 12-13

Matematika:

opakování a procvičování + a -  v oboru do 10

učebnice str. 29/4 do sešitu matematika, cvičení 5 - ústně

tvorba a počítání příkladů za pomoci počítadla

Prvouka:

Téma: Lidské tělo - učebnice str. 39

29.1.2018

Český jazyk:

Vyvození písmene D,d - pohádka o písmenku D Jak myška Dáda jela pro sýr

Slabikář str. 32 - v básničce vvhledat a vyznačit D,d červená + modrá, obrázek vybarvit a ze slabik pod obrázkem skládat slova; brýle - pod obrázky vyznačit slabiky; čtení slov pod slabikami na str. 32

Slabikář str. 33 - čtení slabik (domeček) a slov (sloupec)

PS ke Slabikáři str. 14 cvičení označené perem a tužkou.

Psaní písmene z; Písanka 2 str. 25- celá

Matematika:

Opakování a procvičování  sčítání a odčítání v oboru čísel do 10

učebnice str. 29/6 a str. 30/1 - 5; 7 do sešitu MATEMATIKA (modrý s kocourem v botách)

30.1.2018

Český jazyk:

Slabikář str. 32 - dokončení

Slabikář str. 33 - opakované čtení slabik (domeček) a slov (sloupec); + dokončení strany

PS ke Slabikáři str. 14 cvičení označené perem a tužkou.

Psaní slov s písmene z; Písanka 2 str. 27 - zima, vázy, veze, leze, zelí, váza (zbytek DÚ)

Matematika:

Opakování a procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 10 - jednoduché slovní úlohy

učebnice str. 31/1, 3, 4, 7

Pracovní list 21/1 (barvy figurek jako v člověče nezlob se - červená, modrá, žlutá a zelená)

31.1.2018

Český jazyk:

Slabikář str. 32 + 33 - opakované čtení textů

Slabikář str. 34 čtení slov (barevný sloupec); + sovička a text č. 12 (kytička)

 Písanka 2 str. 28 (celá)

Matematika:

Opakování a procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 10 - jednoduché slovní úlohy

učebnice str. 30/6; 32/1 až 6; cv. 8do sešitu Matematika

Pracovní list 22/3

1.2.2017

Český jazyk:

Slabikář str.34 - opakované čtení text 12

Písanka 2 - str. 29 (1. - 4. řádek)

PS ke Slabikáři str. 15

Anglický jazyk:

opakování slovní zásoby z 3. lekce - barvy, geometrické tvary, číslice a hračky

opakování písně Noisy toys

 Me and my family - učebnice str. 28 - 29 - poslechy

16.2.2018

Český jazyk:

Vyvození písmene Š,š

Slabikář str. 38 - v básničce vvhledat a vyznačit Š,š červená + modrá, obrázek vybarvit a ze slabik pod obrázkem skládat slova; tenisový míček - jména v tabulce vybarvit v pořadí žlutá, oranžová, modrá, červená, hnědá, zelená - stejná slova vybarvit stejnou barvou pořadí barev - ttejná jména vybarvit a vyghledat v textu vedle brýlí a pod rámečkem s tužkou; brýle - pod obrázek zaznačit počet slabik viz předchozí písmena; tužka - dopsat jméno podle textu).

Písanka 2 str. 30 - dokončení + psaní opis předepsaných vět v sešitě Psaní

Matematika:

Opakování a procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 10 -  práce na pracovních listech


Prvouka:

Témata: Péče o tělo, zdraví a nemoc

učebnice str. 40

20.2.2018

Český jazyk:

Slabikář str. 39 + 40

PS ke Slabikáři str. 18 - tužka, tulipán a tenisový míček

Písanka 2 str. 34 (celá)

Matematika:

učebnice str. 2/4, str. 3 - celá

Pracovní list 30/2 - rozklad čísel