Zde najdete aktuální stručný přehled probraného učiva pro chybějící žáky

21.09.2017

Chybějícím žákům přeji brzké uzdravení a jejich rodičům hodně trpělivosti při vypracovávání úkolů


2.5.2018

Český jazyk:

Slabikář str. 79

PS ke Slabikáři str. 46 - dokončení

Písanka 3 str. 40 (celá)

Matematika:

SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ

- učebnice str. 32

3.5.2018

Český jazyk:

Slabikář str. 80

Sešit Psaní - opis vět Slabikář str. 77- tužka

Anglický jazyk:

učebnice str. 41 - 42

PS str. 36

4.5.2018

Český jazyk:

Slabikář str. 81

Písanka 3 str. 39 (celá)

Opis vět do sešitu Psaní 2

Matematika:

- učebnice 4/A str. 1

PL 13/1,3

Prvouka:

učebnice str. 52 - 53

9.5.2018

Český jazyk:

Slabikář str. 81 - opakované čtení, str. 82(celá)

Sešit Psaní 2 - přepis

Matematika:

učebnice 4/A str. 2 (celá)

PL 1/4

22.5.2018

Český jazyk:

Slabikář str. 88 - opakované čtení, str. 89(celá)- číst + dy, ty,ny -vyznačit barevně (dy - červená, ty-oranžová, ny - růžová)

PS ke Slabikáři str. 55 - tulipán, vyznačit slabiky, vyhledat názvy osob a označit písmena u nich.

Písanka 4 str. 6

Matematika:

učebnice 4/A str. 10 (celá)

Zítra 23.5. změna rozvrhu ČJ, M, Prv, ČJ

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 24.5. nejsem přítomna. Nebude na techto stránkách zveřejněno probrané učivo a zadané domácí úkoly. Děkuji Vám za pochopení.

23.5.2018

Český jazyk:

Slabikář str. 89 - opakované čtení, str. 90(celá)- číst

PS ke Slabikáři str. 55 - tulipán - opakované čtení

Písanka 4 str. 7 - nácvik psaní velkého písmene D

Matematika:

učebnice 4/A str. 11 (celá)

PL 3/4

PL 4/4

PL 5/3

Prvouka:

PL 56/2 - zakroužkuj roční období a kalendářní měsíce jaro - zelená, léto - červená, podzim - oranžová, zima - modrá

Místo, kde žiji - úvodní povídání o domově a republice, učebnice str. 62 - domeček

Vážení rodiče,

zítra 24.5.a v pondělí 28.5. nejsem přítomna. Nebude na těchto stránkách zveřejněno probrané učivo. Děkuji Vám za pochopení.